Greencon genomförde i vintras det prestigefyllda uppdraget med att utföra en energikartläggning av Sunderby sjukhus åt Norrbottens läns landsting. Sunderby sjukhus byggdes 1999 som ersättning för de uttjänta sjukhusen i Luleå och Boden och räknas som Europas modernaste sjukhus. Trots det sena byggåret kunde Greencon via mätningar och besiktningar påvisa en besparingspotential om 4,2 GWh/år vilket motsvarar 1,4 Mkr/år eller 15 %. Investeringskostnaderna för att erhålla 3,4 GWh/år av ovan uppgår till ringa 42 kkr. De låga åtgärdskostnaderna är emellertid inte specifika för Sunderby sjukhus. I de allra flesta fall gäller det att optimera styrparametrar för de befintliga installationerna och inte om att göra nyinvesteringar.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se