atrium

Atrium Ljungberg som är en av Sveriges största fastighetsägare som har stora ambitioner inom energi- och miljöområdet. Under vinterhalvåret 2015/2016 har Greencon fungerat som ett vikarierande stöd till verksamheten i energifrågor under en föräldraledighet.

Samarbetet innefattar utöver energistödet även genomförande av ett flertal energianalyser som uppfyller kraven för EKL (Lagen om energikartläggning stora företag) samt arbete med att utveckla den strategiska uppföljningen av energi.

Läs mer om energieffektivisering
https://greencon.se/energieffektivisering/

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se