Utökad EU-reglering för fastighetsbolag

Med det reviderade direktivet om energieffektivitet (EED) från EU kommer fler fastighetsbolag att omfattas av kravet på energikartläggning för stora företag. Tidigare, när gränsdragningen baserades på antalet anställda och omsättning, berördes endast de allra största – företag som sysselsatte minst 250 personer och hade en årsomsättning som översteg 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som översteg 43 miljoner EUR. Från och med den 10 oktober 2023 baseras i stället gränsdragningen på den årliga energianvändningen. Samtliga företag med en årlig energianvändning på över 2,8 GWh omfattas av det nya direktivet.
Se gärna Energikartläggning i stora företag – senaste nytt om EED (idrelay.com)

Greencon hjälper er gärna att reda ut begreppen samt upprätta era övergripande och detaljerade energikartläggningar enligt EKL.
Läs mer om EKL här

 

 

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se