LVN har gett Greencon i uppdrag att ta fram en fastighetsteknisk översiktsplan (FÖP). Med hjälp av en webbaserad karta och fastigheter uppritade i 3D kommer man enkelt åt fastighetskopplad information. Moduler utvecklas för t.ex. planerat underhåll, statusbesiktning av teknikinstallationer, driftoptimeringsrutiner med uppföljning och projektvisualisering. Fastigheterna kan även användas på Google Earth.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se