Förbättrad ärendehantering vässar kundupplevelsen

I och med den kontinuerliga expansionen av GreenView har behovet vuxit kring att förbättra och framtidssäkra ärendeprocessen – en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans med ett antal drivande kunder kommer ärendehanteringen därför att moderniseras i det kommande gränssnittet. Det kommer bli möjligt att arbeta med hela kedjan för olika typer av ärenden – alltifrån felanmälan, anmärkningar från besiktningar, avvikelser och larm, beställningar eller andra delar där en strukturerad ärendehantering underlättar.

Vad gäller felanmälan har en grundlig genomgång av processen genomförts för ett antal kunder. Detta för att hitta en så heltäckande lösning som möjligt, med stöd för olika nivåer beroende på kundens detaljnivå och önskemål. Det kommer framöver finnas möjlighet att arbeta i egna kundportaler, enklare webbformulär, kundportal tillhandahållen av Greencon eller annan önskad lösning.

Vi är övertygade om att vårt initiativ kommer mynna ut i fastighetsbranschens främsta ärendehantering. Hör av er om ni vill vara med!

Kontakta Linus Eriksson
linus.eriksson@greencon.se

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se