Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett av Sveriges mest komplexa sjukhus med ca 100 byggnader. Genom visualisering med en 3D-modell i ett webbaserat system där färger förmedlar status har Greencon i samarbete med driftcontrollern Mikael Olsson underlättat ronderingsarbetet både för teknikinstallationer och SBA. Systemet hanterar bland annat driftrumsrondering, egenkontrollplaner, brandlarmsprov och relaterade ritningar.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se