tabylocum

Greencon har under det senaste året ansvarat för att strukturera, granska och stötta olika aktörer när byggprocessen avslutas och drift/förvaltning ska ta över. Det handlar till stor del om att säkerställa att dokumentationen överensstämmer med kontrakt för att få en godkänd slutbesiktning. Två aktuella uppdrag är ansvaret för dokumentation och överlämning vid om- och tillbyggnad av Täby Centrum samt granskning och bedömning av dokumentation vid Locums ombyggnation av Löwenströmska sjukhuset.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se