Greencon och Osele Energiteknik har i ett samarbetsprojekt genomfört ett stort antal jourinstruktioner för Diligentias fastigheter i Stockholm samt för flera av Locums sjukhus. Jourinstruktionerna utgör ett viktigt underlag för såväl ordinarie driftorganisationer som de företag som engageras för jourverksamhet. Jourinstruktionerna innehåller orienteringsplaner över teknikinstallationer, systembeskrivningar, kontaktlistor samt instruktioner om tillvägagångssätt i händelse av allvarliga driftstörningar i tekniska system.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se