Folksams fastighetsbestånd är spritt på flera bolag över hela landet med olika system för mediestatistik vilket gör det svårt att få en total överblick. Greencon har hjälpt Folksam att visualisera mediestatistiken för fastigheterna via ett kartbaserat webbsystem. Fastigheterna representeras av nålar på kartan, nålarnas färg visar trenden för energianvändning, energiprestanda etc. Detta kompletteras med diagram och listvyer för enkel översikt.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se