Norrvidden bygger f n norrlands största shoppinggalleria. Greencon har fått uppdraget att från varje byggentreprenör inhämta och sammanställa den tekniska dokumentationen i en pdf-fil för enkel åtkomst (det klassiska är annars tiotals hyllmeter med pärmar). Det kan vara dokument som ritningar av alla de slag, driftkort, produktblad, handhavandeinstruktioner, garantiåtaganden, besiktningsprotokoll etc.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se