energimyndigheten_logotype
140601 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn. Via Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se går det att läsa mer om hur genomförandeprocessen går till, vilka företag som omfattas och vem som får utföra energikartläggningarna. Greencon kommer givetvis att certifiera personal så fort det är möjligt för att vara behjälpliga inom området.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se