energimyndigheten_logotype

Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs. Lagen syftar till att svara upp till de krav som EU ställer på sina medlemsstater, EED (Direktiv 2012/27/EU), för att effektivisera energianvändningen i stora företag. Ett företag är enligt lagen skyldig att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Det är energimyndigheten som är ansvarig för föreskrifter och tillsyn.

Vad är stora företag?
Med stort företag menas i detta fall att företaget sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Intervall
En energikartläggning inom ramen för Energikartläggning i stora företag ska genomföras vart fjärde år av någon certifierad energikartläggare eller person med särskild kompetens.

Certifierad energikartläggare
Energimyndigheten har som krav att kartläggningen skall genomföras av en certifierad energikartläggare eller om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.

Utbildning och certifiering av energikartläggare startade i januari 2016. Greencon har två medarbetare som genomgått utbildningen.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se