Systemet Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad) är anpassat för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council och de indikatorer som styr klassningen är; energianvändning, innemiljö (ljud,ljus, radon, fukt etc) samt förekomst av särskilt skadliga ämnen. Funderar Ni på att miljöklassa en fastighet? Kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se