Greencon har under hösten/vintern 2005 utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av SKB. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 36 elabonnemang uppgick till 274 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 41,3 till 27,0 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar delar av ören.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se