Greencon har under det senaste året utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av Svenska Bostäder. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 110 elanläggningar uppgick till 570,8 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 38,92 till 30,67 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar om delar av ören.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se