Nytt år – nya hållbarhetsdirektiv!

2024 är här vilket innebär skarpt läge för EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Företagens hållbarhetsrapportering tar nu stora steg framåt genom införandet av nya krav. Dessa inkluderar en grundlig dubbel väsentlighetsanalys och efterlevnad av den nya rapporteringsstandarden ESRS.

Många företag runt om i landet arbetar intensivt för att klargöra tolkningen, implementeringen och rapporteringen av det aktuella direktivet. Implementeringen av CSRD kommer att genomföras successivt, baserat på företagens storlek. Vi har sammanställt riktlinjer som gäller från och med räkenskapsåret 2024 och framåt:

Det är nu hög tid att förstå hur du och din organisation påverkas och vilka krav som ställs framåt.

”Att lyckas med CSRD handlar om att vara förberedd, planera väl och avsätta de resurser som krävs”, säger Caroline Granzell, miljöstrateg på Greencon.
Här är Carolines tre tips för att lyckas med CSRD:

  1. Kunskap är A och O. Sätt er in i kraven och de obligatoriska ESRS-punkterna.
  2. Genomför en dubbel väsentlighetsanalys. Kartlägg värdekedjan, era väsentliga hållbarhetsaspekter och potentiell påverkan genom ett inifrån-och-ut-perspektiv. Analysen lägger grunden för vilka ESRS-punkter ni ska rapportera.
  3. Tänk positivt! Se det nya direktivet som en möjlighet att främja både effektivare processer, konkurrenskraft och ytterligare affärsutveckling.

Våra miljöstrateger finns tillgängliga i samtliga kundprojekt och kan vara behjälpliga med strategisk rådgivning och stöd under hela resans gång.
Läs mer om Klimatrisker & sårbarhetsanalyser hos Greencon här

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se