Primärenergital är ett mått på hur energieffektiv en byggnad är, alltså en byggnads energiprestanda. Det ligger till grund för vilken energiklass en byggnad får i en energideklaration och syftet är att man ska kunna jämföra byggnader med olika installationstekniska lösningar och geografisk placering med varandra.

Vår duktiga kollega Emil förklarar vad primärenergital är och syftet.

Läs mer på Förvaltarforum:

https://forvaltarforum.se

 

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se