Primärenergital och energiklass live i GreenView!

I förra nyhetsbrevet berörde vi det ökade intresset för frågor kring EU:s taxonomi, primärenergital och energiklasser. Under hösten har vi märkt av ett ökat tryck från fastighetsägare kring att uppdatera energideklarationer för att se hur fastigheterna ligger till i primärenergital och energiklass då det är viktiga parametrar ur ett taxonomiperspektiv.

Som energikonsulter är vi såklart tacksamma när kunder beställer uppdrag av oss men det känns samtidigt ineffektivt att behöva uppdatera energideklarationer flera gånger innan de löper ut i tiden bara för att visa hur fastigheterna ligger till. Är det något vi på Greencon har svårt för så är det ineffektivitet. Tillsammans med våra driftiga kunder Fabege och Atrium Ljungberg har vi därför vidareutvecklat GreenView så att man löpande kan följa utvecklingen av primärenergital. De som nyttjar mediestatistikmodulen i GreenView kan alltså hela tiden hålla kolla på primärenergital och energiklasser utan att uppdatera någon energideklaration. Vad vi känner till så är GreenView det första mediestatistiksystemet som kan erbjuda den möjligheten!

Vår erfarenhet inom energiområdet, upplägget med delad kundskap i GreenView tillsammans med ambitiösa kunder är svaret på hur denna lösning med relativt kort varsel är implementerad i vårt fastighetssystem.

Kontakta Emil Englin
emil.englin@greencon.se

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se