Greencon har under hösten hjälpt Tyresö kommun med deras energistatistik. Vi har varit behjälpliga med mätarinventeringar, betjäningsområden, avläsnings- och inrapporteringsrutiner samt återrapportering till driftpersonal och kommunledning.

I förlängningen utarbetas tillförlitliga specifika nyckeltal (kWh/m2) för samtliga fastigheter. Fastigheter med höga specifika nyckeltal skall sedan energikartläggas. I energikartläggningen presenteras energieffektiviseringsförslag med besparingspotentialer, åtgärdskostnader och LCC-kalkyler.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se