Tyresö Bostäder har ca 3100 lägenheter fördelade på 21 områden. Många av fastigheterna är byggda under perioden 1972-1993 och har fram till i år saknat ett verktyg för det planerade fastighetsunderhållet. Greencon har besiktat materialval, mängdat ytor och antal av byggnadsdelar samt tagit fram en databas för hantering av alla dessa uppgifter. I databasen kan man söka fram när t ex en fasad skall målas om, hur stor denna yta är och hur mycket det kommer att kosta. Man kan också söka på t ex år 2010 och få fram hur mycket och vad som skall göras i hela fastighetsbeståndet och hur mycket man måste budgetera för detta.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se