Greencon har under senhösten haft en tredagars utbildning i energiteknik för 25 fastighetstekniker vid Landstingsfastigheter Västernorrland. Utbildningen omfattade både teori och praktik samt en avslutande hemläxa med redovisning på uppföljningsdagen. Deltagarna fick utbildning i värmecentralens uppbyggnad samt energieffektivisering i befintliga anläggningar. Vidare var utbildningen en implementering av den driftoptimeringsrutin som är under framtagande inom organisationen.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se