Greencon tillsammans med Osele Energiteknik höll under vintern 2007/2008 en energiutbildning med fokus inneklimat och komfort för Svenska Bostäders och AB Stadsholmens 140 Bovärdar. Kursen hölls i 10 omgångar och omfattade två dagar där Karl Tjernberg på Osele Energiteknik ansvarade för teoridagen och Greencon för praktikdagen. Greencon har under hösten 2008 även genomfört en uppföljande kurs med två Bovärdar i taget under en halvdag. Bovärdarna besöktes på ”hemmaplan” och vi gick igenom just deras fjärrvärmeundercentraler, ventilationssystem etc. Kursen blev
mycket uppskattad då nivån sattes utifrån Bovärdens förutsättning och eftersom det gavs mycket tid för varje bovärd att ställa specifika frågor om just deras anläggning och tekniksystem.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se