Tio år har gått sedan de första energideklarationerna genomfördes. Greencon har märkt av ett ökat intresse för utökade versioner av energideklarationer. Vissa nyttjar tillfället till att t.ex. framarbeta en energipotential per fastighet som bland annat kan användas för att fastslå energimål. Andra passar på att fånga upp fler uppgifter vid besiktningen.

Greencon har exempelvis tillsammans med Fabege genomfört ett antal “energideklaration+” som är en hybrid mellan energikartläggning och energideklaration där en energibalans och kortfattad statussammanfattning tas fram utöver en sammanställning av åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är i sin tur fördjupade och kompletta med lönsamhetsbedömningar och beslutsunderlag som krävs för att på ett smidigt sätt ta åtgärderna vidare.

Läs mer om energideklarationer här

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se