Vid föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns kompetens på Greencon med en fackmannamässig energiutredning och åtgärdsförslag. Utredningen visar på hur mycket energi som tillförs i byggnaden och hur den används samt aktuell energiprestanda som primärenergital. Utifrån utredningen utarbetas åtgärdsförslag för minskad energianvändning som syftar till att energiprestandan för byggnaden förbättrats mot önskad klass som minimum.

Ta kontakt med Magnus Hedin vid funderingar.

Mail: magnus.hedin@greencon.se

Telefon: 0733-211250

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se