På Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår hela tiden en mängd ombyggnationer, rivningar och brandåtgärder som påverkar verksamhet och framkomlighet. Samordning av dessa projekt sker i samarbete mellan Landstingsservice och tema:. Greencon har anlitats för att hjälpa tema: med visualisering av vilka byggnader, vägar och områden som berörs från idag fram till och med 2019. Besök greencon.se om någon vecka för att se systemet i aktion!

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se