Tillsammans med ett ledande laboratorium inom radonmätning har SISAB tagit fram en app för att automatisera sitt arbete. Via en export från laboratoriet planeras kommande mätningar, utplacering och inhämtning av mätdosor via den nya appen.

När mätningen är utförd exporteras automatiskt informationen om mätdosorna till laboratoriet som i sin tur genererar en rapport som importeras i GreenView och appen.

En vinst för alla parter där SISAB enkelt får översyn över kommande mätningar, placeringar och resultat samt laboratoriet som alltid får en standardiserad leverans.

Läs mer om GreenView här

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se