Miljöbyggnad iDrift

SGBC (Sweden Green Building Council) har under senaste året tagit fram ett nytt certifieringssystem som riktar sig mot befintliga byggnader.

Miljöcertifieringar

Greencon samordnar och genomför miljöcertifieringar enligt systemen LEED, Green Building och Miljöbyggnad.

Energi- & miljömål, Folksam

Under flera år har Greencon samarbetat med Folksam och genomfört energiutredningar av olika slag. Under de senaste åren har samarbetet intensifierats med målsättningen att kvalitetssäkra och förbättra statistikhanteringen. Greencon sammanställer även kvartals-rapporter och årsavstämningar med fokus att sammanfatta föregående period, stämma av mot uppsatta mål och vidta åtgärder om avvikelser uppträder. Arbetet är ett led i Folksams tydliga vision att vara ledande inom fastighetsbranschen i arbetet med energi och miljö. Arbetet finns samlat under http://folksamenergi.gcweb.se.

Certifiering Miljöbyggnad, IKANO Bostad

Greencon hjälper IKANO Bostad i arbetet med att certifiera en bostadsfastighet i Högdalen, Stockholm i miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. I samband med certifieringsarbetet har även en energikartläggning av fastigheten utförts där energianvändningen analyserats och energibesparande åtgärder identifierats. Vill Ni veta mer om certifieringssystemen Miljöbyggnad eller GreenBuilding är Ni mer än välkomna med Era frågor till oss.

Miljöbyggnad

Systemet Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad) är anpassat för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council och de indikatorer som styr klassningen är; energianvändning, innemiljö (ljud,ljus, radon, fukt etc) samt förekomst av särskilt skadliga ämnen. Funderar Ni på att miljöklassa en fastighet? Kontakta oss.

GreenBuilding

Greencon blev under hösten 2008 godkända som ”Stödjande företag” till GreenBuilding-programmet. Detta skedde genom att vi hjälpte Folksam med en energikartläggning av deras huvudkontor vid Skanstull där vi kunde påvisa en energieffektiviseringspotential motsvarande 51% av värmeanvändningen och 13% av användningen av fastighetsel. För att klassa en fastighet som GreenBuilding krävs att energianvändningen reduceras med 25%. Om Ni vill veta mer om hur Ni kan gå med som ”Partner” i Fastighetsägarnas GreenBuilding-program kontakta med fördel Greencon.

Folksam & Greenbuilding

Greencon har under våren påbörjat en energikartläggning av Folksams huvudkontor vid Skanstull. Som en förlängning av detta kommer Folksam att ansöka till Greenbuildingprogrammet som Partner med Greencon som Stödjande företag. Vi kommer löpande att informera om hur det går. I väntan på detta hänvisar vi gärna till utförligare information på www.fastighetsagarna.se/greenbuilding

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se