Energicontroller Stadsholmen

Stadsholmen har anlitat Greencon som extern energicontroller. Inledningsvis har vi erhållit en halvtidstjänst under innevarande uppvärmningssäsong. Vår viktigaste uppgift är att reducera energianvändningen och då främst värmen. Detta skall i möjligaste mån genomföras med befintliga installationer. Vidare skall vi åtgärda direkta felaktigheter som mindre bra givarplaceringar, inaktuella driftkort och inställningar i styr- och reglersystem.

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se