Greencon har fått förtroendet av LKAB att genomföra energikartläggningar av deras anläggning i Kiruna. Arbetet innefattar kartläggning av gruvan under jord samt sovring, anrikning och kulsinterverk ovan jord.

Projektet innebär att Greencons erfarenhet från gruvindustrin breddas och nu omfattar de två största gruvföretagen i Sverige.
Sedan tidigare samarbetar Greencon med Boliden och genomför kontinuerligt uppdateringar av deras energikartläggningar

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se