SISAB ska genomföra en inventering av de skyddsrum som finns inom deras fastighetsbestånd. Arbetet utföres av entreprenör, som tidigare inventerat med ett formulär i pappersformat. Greencon har nu tagit fram ett digitalt protokoll, där tekniker hos entreprenör registrerar all information via sin surfplatta.

Det innebär att data, bilder och eventuella anmärkningar på skyddsrummet registreras och blir direkt tillgängliga för SISAB, som kan följa upp status över vilka skyddsrum som inventerats, samt följa upp anmärkningar för vidare åtgärd. I samband med arbetet har vi tagit fram en ny funktion för att bestämma skyddsrummets position med hjälp av surfplattans GPS-funktion.

Läs mer om GreenView och olika inventeringar här

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se