Aktuellt

Aktuellt

Miljöcertifiera – vinst för klimat och ägare

Efterfrågan av att miljöcertifiera befintliga byggnader ökar, Greencon är därmed glada över att nu ha ytterligare två certifierade samordnare i Miljöbyggnad iDrift, Tom Karlsson och Caroline Granzell. Under hösten påbörjar de certifieringsarbetet med två nya byggnader hos en helt ny kund. Sammanlagt har Greencon nu fyra certifierade samordnare som är beredda att hjälpa er miljöcertifiera era befintliga byggnader.

Kontakta oss om du vill veta mer om Miljöbyggnad iDrift och certifieringsprocessen.

tom.karlsson@greencon.se

caroline.granzell@greencon.se

johan.hedberg@greencon.se

kim.sjoberg@greencon.se

Energibesparande åtgärder inom statlig förvaltning

Finansdepartementet har givit statliga myndigheter i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder inom den statliga förvaltningen. De myndigheter som har tio eller fler anställda ska senast 15:e varje månad redovisa mängden köpt el till Energimyndigheten, första redovisningen ska ske i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska elanvändningen.

Vi på Greencon har verktygen och många års erfarenhet av just det som regeringen efterfrågar och finns till förfogande vid behov.

Ta kontakt med Magnus Hedin vid funderingar magnus.hedin@greencon.se

 

Regeringsbeslutet:

Fi2022-02571 Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

 

 

Vid föreläggande om energiutredning

Vid föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden finns kompetens på Greencon med en fackmannamässig energiutredning och åtgärdsförslag. Utredningen visar på hur mycket energi som tillförs i byggnaden och hur den används samt aktuell energiprestanda som primärenergital. Utifrån utredningen utarbetas åtgärdsförslag för minskad energianvändning som syftar till att energiprestandan för byggnaden förbättrats mot önskad klass som minimum.

Ta kontakt med Magnus Hedin vid funderingar.

Mail: magnus.hedin@greencon.se

Telefon: 0733-211250

Vi växer!

Vi växer, från och med 7 juni utökar vi vår personalstyrka med två miljöstrateger. Vår förhoppning är att detta ska skapa ett stort mervärde för våra kunder och vi ser med spänning fram emot att utvecklas med nya tjänster och ny kunskap.

Vill du som företagare verka för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för både människor, djur och växter och med aktuella och framtida åtgärder som syftar till att Sverige ska nå sina miljökvalitetsmål som begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd miljö är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med våra nya kollegor och se hur de kan hjälpa till.

Vi hälsar Carolina och Tom varmt välkomna nästa vecka!

Primärenergital i realtid

Primärenergital är ett mått på hur energieffektiv en byggnad är, alltså en byggnads energiprestanda. Det ligger till grund för vilken energiklass en byggnad får i en energideklaration och syftet är att man ska kunna jämföra byggnader med olika installationstekniska lösningar och geografisk placering med varandra.

Vår duktiga kollega Emil förklarar vad primärenergital är och syftet.

Läs mer på Förvaltarforum:

https://forvaltarforum.se

 

EEF-auktoriserade

Vi är EEF-auktoriserade inom Energikartläggningar. 

Auktorisationen säkerställer vår kompetens och att vi använder oss av energieffektiv teknik – vilket är lönsamt för våra kunder och bra för klimatet. Vi tar ett helhetsansvar för de åtgärdsförslag vi lämnar, tillämpar vedertagna metoder för beräkningar och börjar alltid med att se till att vi är överens med vår beställare om hur arbetet ska genomföras och rapporteras. Auktorisationen skapar kvalitet och trygghet för dig som kund!

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en ideell intresseorganisation med visionen att energieffektivisera Sverige. Vi har ett starkt engagemang för att säkerställa ett förnybart energisystem – för miljön, klimatet och ekonomin. EEFs medlemmar består av leverantörer av energitjänster/produkter, beställare av energieffektiviseringsåtgärder som industrier/fastighetsägare samt organisationer och föreningar.

 

Miljöcertifiering

Nu växlar vi upp vår miljöcertifiering

Miljöbyggnad iDrift är ett lättarbetat och flexibelt system för att miljöcertifiera befintliga byggnader. Greencon avslutar 2021 genom att konstatera att vi numera har två certifierade Miljöbyggnad iDrift-samordnare, Johan Hedberg samt Kim Sjöberg.

Under 2021 har vi inom Miljöbyggnad främst arbetat med vår mångåriga kund Folksam och deras förvaltningspartner Newsec. Tillsammans har vi hunnit med 19 godkända byggnader med betygen Brons och Silver. Under inledningen av 2022 påbörjar vi certifieringsarbetet med två nya byggnader och två helt nya kunder.

Kontakta oss om du vill veta hur Greencon kan hjälpa just er.

Kontakta Johan Hedberg eller Kim Sjöberg
johan.hedberg@greencon.se
kim.sjoberg@greencon.se

 

Förbättrad ärendehantering

Förbättrad ärendehantering vässar kundupplevelsen

I och med den kontinuerliga expansionen av GreenView har behovet vuxit kring att förbättra och framtidssäkra ärendeprocessen – en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans med ett antal drivande kunder kommer ärendehanteringen därför att moderniseras i det kommande gränssnittet. Det kommer bli möjligt att arbeta med hela kedjan för olika typer av ärenden – alltifrån felanmälan, anmärkningar från besiktningar, avvikelser och larm, beställningar eller andra delar där en strukturerad ärendehantering underlättar.

Vad gäller felanmälan har en grundlig genomgång av processen genomförts för ett antal kunder. Detta för att hitta en så heltäckande lösning som möjligt, med stöd för olika nivåer beroende på kundens detaljnivå och önskemål. Det kommer framöver finnas möjlighet att arbeta i egna kundportaler, enklare webbformulär, kundportal tillhandahållen av Greencon eller annan önskad lösning.

Vi är övertygade om att vårt initiativ kommer mynna ut i fastighetsbranschens främsta ärendehantering. Hör av er om ni vill vara med!

Kontakta Linus Eriksson
linus.eriksson@greencon.se

Primärenergital och energiklass

Primärenergital och energiklass live i GreenView!

I förra nyhetsbrevet berörde vi det ökade intresset för frågor kring EU:s taxonomi, primärenergital och energiklasser. Under hösten har vi märkt av ett ökat tryck från fastighetsägare kring att uppdatera energideklarationer för att se hur fastigheterna ligger till i primärenergital och energiklass då det är viktiga parametrar ur ett taxonomiperspektiv.

Som energikonsulter är vi såklart tacksamma när kunder beställer uppdrag av oss men det känns samtidigt ineffektivt att behöva uppdatera energideklarationer flera gånger innan de löper ut i tiden bara för att visa hur fastigheterna ligger till. Är det något vi på Greencon har svårt för så är det ineffektivitet. Tillsammans med våra driftiga kunder Fabege och Atrium Ljungberg har vi därför vidareutvecklat GreenView så att man löpande kan följa utvecklingen av primärenergital. De som nyttjar mediestatistikmodulen i GreenView kan alltså hela tiden hålla kolla på primärenergital och energiklasser utan att uppdatera någon energideklaration. Vad vi känner till så är GreenView det första mediestatistiksystemet som kan erbjuda den möjligheten!

Vår erfarenhet inom energiområdet, upplägget med delad kundskap i GreenView tillsammans med ambitiösa kunder är svaret på hur denna lösning med relativt kort varsel är implementerad i vårt fastighetssystem.

Kontakta Emil Englin
emil.englin@greencon.se


Nyhetsarkiv

Kalender

december 2023
M T O T F L S
« okt    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se