Region Gävleborg

Region Gävleborg skriver om Greencon och GreenView.

Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 29/1 2016 ska alla företag och organisationer som berörs av lagen om Energikartläggning i stora företag ha rapporterat in till energimyndigheten att de berörs.

SSSB väljer GreenView

Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) har valt GreenView för att utveckla arbetet med bland annat tillsyn, besiktning, felanmälan och underhållsplanering.

Comeback

Vi hälsar Johan Hedberg tillbaka till Greencon efter några år hos andra företag. Johan kommer att förstärka Greencons redan starka uppställning på energiområdet.

Min Stora Dag – tack för din gåva!

Vi tackar våra kunder som valt att ge sin julklapp till stiftelsen Min Stora Dag. I år fick vi ihop 11 550 kronor till Min Stora Dag för att hjälpa svårt sjuka barn.

God Jul & Gott Nytt År

Greencon önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi vill tacka all personal, kunder och andra som vi jobbat med under året och hoppas att vi ses igen 2016.

Välkommen till nya greencon.se

Vi på Greencon är stolta att lansera vår nya hemsida! Vår tidigare hemsida var uppskattad för sin enkelhet men var i behov av modernisering…

Mössa på!

Mössa på!

Temperaturen ute sjunker och det innebär startskottet för Greencons högsäsong vad gäller energitekniska mätningar.

Hjälp med dokumentation i byggprocessen

Greencon har under det senaste året ansvarat för att strukturera, granska och stötta olika aktörer när byggprocessen avslutas och drift/förvaltning ska ta över.

Finalist i 200 meter hockey

Finalist i 200 meter hockey

Vår snabbskrinnande, och förra årets vinnare, Linus Eriksson försvarade våra färger med en hedrande andraplats i årets upplaga av tävlingen 200 meter hockey. Tävlingen gick av stapeln i Gavlerinken och är en sponsortävling som anordnas av SEB och Svenska Hockeyligan (SHL). Läs artikeln:...

Miljöcertifiering för Hufvudstaden

Vi på Greencon är stolta över förmånen att få hjälpa Hufvudstaden ännu en gång i deras arbete med att Miljöcertifiera byggnader.

Förstärkning

Greencon har förstärkt med ytterligare en systemutvecklare.

Comeback

Efter tre års högskolestudier är nu Kristoffer Klang tillbaka på Greencon och förstärker energiavdelningen. Vi välkomnar Kristoffer till Greencon.

Personalförstärkning

Greencon har förstärkt med ytterligare en systemutvecklare. Vi välkomnar Aidin Dadashzadeh som närmast kommer från...

Presentationsvideo GreenView

GreenView är Greencons fastighetssystem med fokus på visualisering och enkel översikt. Systemet har moduler för bland annat komponentregister, myndighetsbesiktningar, ronderingar, mediestatistik och dokumentportal. Data kan hanteras direkt i systemet eller hämtas från befintliga system, både internt och externt.

Inventering och statusbesiktning med surfplatta

Greencon har under många år arbetat med inventering och statusbesiktning av tekniska installationer. För att underlätta processen bedrivs nu arbetet på surfplattor.

Miljöcertifieringar

Greencon samordnar och genomför miljöcertifieringar enligt systemen LEED, Green Building och Miljöbyggnad.

Greencon snabbast på isen

Vår snabbskrinnande Linus Eriksson tog hem segern tävlingen i 200 meter hockey i Gavlerinken, ett samarbete mellan SEB och Svenska Hockeyligan (SHL). Ett stort Grattis till honom och tack till en fin reklamplats i sarghörnet! Top tre snabbast 1. Linus Eriksson, Greencon 28,25 2. Magnus Lundberg, Wikmans Bil 29,75 3. Fredrik Söderlund, Team Sportia 30,12 Läs artikel:...

Personalförstärkning

Mathias kommer närmast från en tjänst som webb- och systemutvecklare på DL systems. Hos oss kommer han arbeta med utveckling av GreenView. Teknik, hockey, familjeliv och god mat ligger Mathias varmt om hjärtat.
Katarina, närmast från en tjänst som energiingenjör hos Grontmij, är certifierad energiexpert som kommer att arbeta med samordning/projektledning av energi- och miljötjänster, t.ex. miljöbyggnad, LEED-certifiering, energiledningssystem och energideklarationer. Fritidsintressen är golf, mat och träning.

Nytt fastighetssystem FasIT, SISAB

Greencon har fått förtroendet att leverera ett nytt fastighetssystem till SISAB, kallat FasIT. FasIT baseras på vårt system GreenView och kommer bland annat användas till visualisering och hantering av myndighetsbesiktningar, ronderingar och mediestatistik för SISABs cirka 600 fastigheter. Systemet är webbaserat och kommer att används både internt och av entreprenörer. Det tas i drift etappvis under hösten, med slutleverans efter årsskiftet.

Kontroll av verkningsgrad värmeåtervinning

Inför värmesäsong bör fastighetsägare se till att den årliga kontrollen av luftbehandlingsaggregatens värmeåtervinning genomförts. En bra idé är att sätta ut fasta mätpunkter i samband med kontrollen. Fasta mätpunkter förenklar den årliga kontrollerna och möjliggör jämförelse mellan luftbehandlingsaggregat år för år.

Utbildning i energi- och inomhusklimatfrågor

Greencon har utarbetat ett uppskattat utbildningskoncept som till stor del bygger på praktiska moment med små grupper i deltagarnas egna anläggningar. Bästa tiden för utbildningar i dessa frågor är precis i början av värmesäsongen. Några som redan i höst har bokat upp sig för utbildningsinsatser är Tyresö kommun, Tyresö Bostäder och Folksam.

Energianalyser och energiplaner, Diligentia

Under flera år har Greencon samarbetat med Diligentia för att bland annat förbättra fastigheternas driftdokumentation. När Diligenita nu tar ett helhetsgrepp kring fastigheternas energianvändningen var det naturligt att vända sig till Greencon för att få hjälp att genomföra energianalyser med tillhörande energiplaner. Arbetet ger Diligentia en överblick över vilka åtgärder som behöver genomföras och hur de ska prioriteras. Diligentia är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt ägande där effektivisering av energianvändningen är en viktig del.

Mediestatistik i GreenView

Vi är inne i slutfasen av utvecklingen av medieinmatningsmodulen i GreenView. Förutom att hantera mätaravläsningar är det även möjligt att rita upp mätarstrukturer för varje fastighet, vilket ger en överskådlig vy för både enkla och komplexa fastigheter. Energianvändningen kan därefter visas till exempel i form av olika diagram.

Energiledningssystem

År 2011 publicerades den senaste standarden för energiledningssystem, SS-EN ISO 50001. Standarden bygger på den tidigare standarden EN 16001:2009, men en del förändringar har gjorts. Greencon har tecknat avtal med Boliden att uppdatera befintligt energiledningssystem för Affärsområde Gruvor enligt den nya standarden. Greencon har även fått förtroendet att hjälpa Folksam med en uppdatering utifrån den nya standarden och utöver det även hjälpa Tyresö kommun att bli den första certifierade kommunen i Stockholmsområdet och bland de första i Sverige.

Brandsyn via GreenView, Locum

Med hjälp av GreenView har de senaste brandsynerna som utförts på Karolinska sjukhusområdet Solna fungerat utan anmärkningar och med mycket beröm. Nu har locum även besultat att använda GreenView för sitt SBA-arbete på Södersjukhuset. Med GreenView som utgångspunkt får de ett enkelt arbetsflöde och en överskådlig visualisering av SBA-arbetets status, med all data samlad och lättillgänglig. GreenView är bland annat uppskattat för sin fullständiga transparens.

Förvaltningsdokumentation, Gavlefastigheter

Greencon har på Gavlefastigheters uppdrag samlat in och sammanställt en större mängd relevanta drift- och underhållsinstruktioner. Dessa har digitaliserats, bokmärkts för enkel navigering och publicerats lättåtkomligt per fastighet i vårt webbsystem GreenView. Driftpersonal och entreprenörer kan nu enkelt via karta få åtkomst till den information de söker kring en fastighet, både på kontoret och direkt ute i fältet. På kartan visas även tydligt var drift- och underhållsinstruktioner saknas.

GreenView för besiktningar, Sandvik

Sandvik använder Greencons webbaserade fastighetssystem GreenView för att få kontroll över besiktningar som till exempel hissar, portar och legionella. Driftentreprenören Coor och deras underentreprenörer för själva in resultatet från besiktningar i systemet, Sandvik får en ständigt uppdaterad grafisk överblick av läget via en 3D-vy över området med möjlighet att ta fram detaljer om så önskas.

Energi- & miljömål, Folksam

Under flera år har Greencon samarbetat med Folksam och genomfört energiutredningar av olika slag. Under de senaste åren har samarbetet intensifierats med målsättningen att kvalitetssäkra och förbättra statistikhanteringen. Greencon sammanställer även kvartals-rapporter och årsavstämningar med fokus att sammanfatta föregående period, stämma av mot uppsatta mål och vidta åtgärder om avvikelser uppträder. Arbetet är ett led i Folksams tydliga vision att vara ledande inom fastighetsbranschen i arbetet med energi och miljö. Arbetet finns samlat under http://folksamenergi.gcweb.se.

Energikartläggning & månadsrapportering, Boliden

Under 2010 hjälpte Greencon Boliden med energikartläggningar av fyra anläggningar. Det är nu dags att uppdatera kartläggningen för Aitikgruvan och Greencon har återigen fått förtroendet.
Greencon är även involverat i arbetet med att utveckla energiuppföljning i Aitik. Från och med i höst kommer månadsrapporter att publiceras där Greencon är delaktiga i analys och uppförande av rapporten. Månadsuppföljningen underlättar för Boliden att hantera avvikelser och arbeta mot bestämda energi- och miljömål.

Personalförstärkning

Vi hälsar Erik Lysén, Kim Sjöberg och Emil Englin hjärtligt välkomna i gänget.
Erik förstärker IT-avdelningen och kommer framförallt att jobba med systemutveckling. Sport- och musik ligger honom varmt om hjärtat. Tränar gärna allt möjligt. Favoritbandet är Metallica.
Kim och Emil är de nya energiingenjörerna som kommer att jobba med Miljöbyggnad, energi och dokumentation. Kim gillar längdskidor och motorsport är en passion, ses ibland skruvades i någon depå. Emil är uppvuxen i Jädraås och sitter gärna i studion och producerar musik.

Fortums fjärrvärmeabonnemang

Sedan årsskiftet erbjuder Fortum Värme sina fjärrvärmekunder fem nya abonnemang. Alla tidigare upplägg försvinner ur utbudet.
De olika abonnemangsformerna bygger alla på en fast del och en rörlig del som beror på fastighetens effekt- och energibehov. Väljer man inte aktivt så placeras man i abonnemangsformen ”Fjärrvärme Trygg”. Denna är inte alltid det billigaste. Genom att se över sina anläggningar och avtal kan man spara alltifrån några tusenlappar upp till hundratusentals kronor per fastighet och år. Kontakta gärna Greencon om du vill veta mer.

Nättariffoptimering Svenska Bostäder

Greencon har under det senaste året utfört nättariffoptimeringar på uppdrag av Svenska Bostäder. Erfarenhetsmässigt är detta en lönsam åtgärd med korta återbetalningstider och detta uppdrag var inget undantag. Besparingen för 110 elanläggningar uppgick till 570,8 kkr/år vilket innebär en reducering av den genomsnittliga nätavgiften från 38,92 till 30,67 öre/kWh. Denna reducering står sig väl i jämförelse med det arbete som läggs ned för att få till ett bra kraftavtal där man ofta förhandlar om delar av ören.

Certifiering Miljöbyggnad, IKANO Bostad

Greencon hjälper IKANO Bostad i arbetet med att certifiera en bostadsfastighet i Högdalen, Stockholm i miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. I samband med certifieringsarbetet har även en energikartläggning av fastigheten utförts där energianvändningen analyserats och energibesparande åtgärder identifierats. Vill Ni veta mer om certifieringssystemen Miljöbyggnad eller GreenBuilding är Ni mer än välkomna med Era frågor till oss.

GreenView-system, Locum

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är ett av Sveriges mest komplexa sjukhus med ca 100 byggnader. Genom visualisering med en 3D-modell i ett webbaserat system där färger förmedlar status har Greencon i samarbete med driftcontrollern Mikael Olsson underlättat ronderingsarbetet både för teknikinstallationer och SBA. Systemet hanterar bland annat driftrumsrondering, egenkontrollplaner, brandlarmsprov och relaterade ritningar.

Energicontroller, Gavlegårdarna

Gavlegårdarna har under året anlitat oss som ett extra resursstöd till sin driftorganisation. Vi har utrett fastigheter och lägenheter med hög värmeanvändning och problem. Inomhustemperaturer har loggats och reglerkurvor har justerats för att om möjligt reducera värmeanvändningen utan försämring av inomhusklimatet. Driftmaskinister har utbildats i termografering.

Utbildning drifttekniker, Tornberget

Vi kör ett kursupplägg för driftpersonal med teori och praktik under 1-3 dagar med utbildningsnivå (grundläggande eller fördjupande) enligt önskemål. Två till tre deltagare per tillfälle rekommenderas. Praktiska övningar utförs i kursdeltagarens anläggning. Vi går igenom värmecentral, fläktrum, elcentral och en lägenhet. Filosofin är att kursdeltagaren ska vara aktiv i diskussioner och frågeställningar för att tillgodogöra sig så mycket som möjligt.

Elkartläggningar, Akademiska Hus

Akademiska Hus arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin energianvändning, målet är att reducera energianvändningen med 40 % från år 2000 till 2025. Greencon har anlitats för att kartlägga elanvändningen i ett antal fastigheter genom att långtidsmäta eleffektbehovets variationer under en veckocykel. Kartläggningarna innefattade även åtgärdsförslag med besparingspotentialer och investeringskostnader.

Personalförstärkning

Vi hälsar Thomas Pehrson och Rickard Rothpfeffer hjärtligt välkomna i gänget!
Thomas förstärker IT-avdelningen och kommer framförallt jobba med systemutveckling. Förutom jobbet gillar han även sport.
Rickard är senaste tillskottet i energicontroller-gruppen, där han under Dans ledning ska spara massor med energi. Är en hejare på gitarr.

Kartvy Mediestatistik Folksam

Folksams fastighetsbestånd är spritt på flera bolag över hela landet med olika system för mediestatistik vilket gör det svårt att få en total överblick. Greencon har hjälpt Folksam att visualisera mediestatistiken för fastigheterna via ett kartbaserat webbsystem. Fastigheterna representeras av nålar på kartan, nålarnas färg visar trenden för energianvändning, energiprestanda etc. Detta kompletteras med diagram och listvyer för enkel översikt.

Energieffektiva Tyresö kommun

Tyresö kommun jobbar aktivt med att reducera medieanvändningen i sina fastigheter. Greencon har anlitats för att utföra energikartläggningar, termograferingar av klimatskal samt genomgång av samtliga luftbehandlingsaggregat avseende drifttider, verkningsgrader och inblåsningstemperaturer. Målet är att reducera den totala energianvändningen med 20% till 2020.

Länsstyrelsen Dalarna – Energismarta Företag

Greencon deltar i Länsstyrelsen Dalarnas projekt Energismarta Företag. I projektet ska 300 av Dalarnas industriföretag besökas för att ge inspiration i deras energieffektiviseringsarbete. Greencon verkar inom distriktet Falun, Borlänge. För mer information se gärna www.dalarna.se/sv/Hotell/Energiintelligent/Nyheter/Energismarta-foretag-2011

KONTAKTA OSS

Nyfiken, skeptisk eller allmänt frågvis? Hör av dig!

Namn:

E-postadress:

Meddelande:

www.greencon.se